WillemsenAdvies ondersteunt ondernemers in het midden- en kleinbedrijf bij het krijgen van een helder beeld van hun huidige en toekomstige financiële positie zodat ze hun bedrijfsdoelstellingen kunnen bereiken. De dienstverlening van Willemsen Advies omvat:

  • Ondersteuning bij de keuze van het te hanteren boekhoudpakket
  • Inrichten van de financiële administratie
  • Advies bij het opstellen van financiële rapportages en een financiële vooruitblik
  • Ondersteuning bij het opstellen van de jaarrekening
  • Financieel onderbouwen van investeringsbeslissingen
  • Bepaling financiële gezondheid van de onderneming aan de hand van financiële ratio's 
  • Opstellen van businesscases voor subsidie- en kredietaanvragen
  • Berekening van de bedrijfswaarde